Үйлчилгээ

 • Технологи дамжуулах үйлчилгээ

 • Шинэ технологийн судалгаа, танилцуулга;

 • Технологийн  нутагшуулалт;

 • Технологийн түвшний үнэлгээ

 • Гадаад, дотоодын технологийн ололтуудыг дотоодын үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх

 • Оюуны өмчийн хадгалалт, хамгаалалт

 • Оюуны өмчийн мэдээллийн сан үүсгэх

 • Хадгалалт, хамгаалалт

 • Дэвшилтэт технологийн туршлага судлах аялал

 • Гаднын технологийн компаниудын туршлага судлах аялал;

 • ОУ-ын үзэсгэлэн, яармаг, хуралд оролцох аялал;

 • Технологи хөгжүүлэх хүний нөөцийн сан

 • Технологи хөгжүүлэх  хүний нөөцийн сан үүсгэх;

 • Шинэ санаа, түүнийг хөгжүүлэх уулзалт, арга хэмжээ зохион байгуулах

 • Сургалт

 • Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн бизнесийн удирдлага

 • Бүтээлээ бүтээгдэхүүн болгох, бүтээлээ үнэлэхэд дэмжлэг үзүүлэх

 • Зөвлөх үйлчилгээ

 • Оюуны өмч авахад зөвлөх үйлчилгээ

 • Хууль зүйн зөвлөх үйлчилгээ