Туршилт үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж

Шинжилгээний тоног төхөөрөмж:

1. Өндөр үзүүлэлттэй шингэний хроматографи /HPLC/

2. Хэт ягаан туяаны спектрофотометр

3.  Полимеразын гинжин урвалын төхөөрөмж /энгийн PCR/

4.  Уургийн болон ДНХ-ийн гель электрофорез

5.   Гель имидж буюу гелийн үр дүнг харах төхөөрөмж

6.   Сүүний анализатор /Лактоскан/

7.   Къелдалын аппарат /Азотын агууламжаар нийт уургийн хэмжээг тодорхойлох/

8.   Сокслетын аппарат /Нийт тослогийн хэмжээг тодорхойлох/


Хэрэглээний тоног төхөөрөмж:

1.   Нам /дээд хурд 6000 rpm/ болон өндөр хурдны хөргөгч центрифуги /дээд хурд 21000 rpm/

2.  Сэгсрэгч инкубатор

3.   Лиофилизатор /Вакум хөлдөөн хатаагч/

4.   Вакуум ууршуулагч буюу нэрлэгийн аппарат

5.   Таблетка /жижиг/ хэлбэрээр шахагч машин

6.   Капсулдагч хагас автомат  машин

7.   Капсулыг бүрэгч /хавтаслагч/ машин

8.   Бутлагч буюу тээрэмдэгч