“ИННОВАЦИ БА ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛГУУД” олон улсын цахим үзэсгэлэнд үзэгчээр бүртгүүлэх заавар

Мэдээ | Шинэ мэдээ, мэдээлэл
2021-05-14 13:52:00
Зохион байгуулах цахим платформ: Airmeet virtual events platform
Airmeet платформд оролцогчдын бүүт байрших хугацаа: 2021.05.17-23
Үзэсгэлэнгийн үндсэн арга хэмжээ: 2021.05.21-22
Үзэсгэлэнд үзэгчээр бүртгүүлэх: t.ly/zWZV


1. Хуралд Хандах
Тайлбар хэсэгт байрлах холбоосоор хандан "Request for this Airmeet" товч дээр дарах.

2. Мэдээлэл Оруулах
Хувийн мэдээлэл болох нэр, албан тушаал, байгууллага, хот, улсын мэдээлэл оруулах.


3. Мэдээллээ Нягтлах
Өөрийн мэдээллээ нягтлан, "Done" товч дээр дарснаар таны бүртгэл баталгаажна.