БОЛОВСРОЛЫН БАГЦ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛЛОО

Мэдээ | Үйл явдал
2021-11-01 14:21:00

Боловсролын багц хуулийн төслийн ажлын хэсгийн гишүүд боловсролын салбарын шинэчлэл, Боловсролын ерөнхий хууль болон дагалдах хуулийн төслийн хэлэлцүүлэг боллоо. Хэлэлцүүлгээр:

- Боловсролын ерөнхий хуулийн төсөл

- Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын тухай хуулийн төсөл

- Дээд боловсролын тухай хуулийн болон Судалгааны их сургуулийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төсөл

- Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хуулийн үзэл баримтлалын төсөл

- Хүмүүнлэгийн боловсролыг дэмжих тухай хуулийн төслийн талаар санал солилцож, асуулт, хариулт өрнүүллээ.

Боловсролын эрх зүйн шинэчлэлээр:

- Монгол хүний сурах, хөгжих тэгш эрх хангагдана

- Хүний хөгжил төвт сургалтын байгууллага, багштай байна

- Хүмүүн капитал бүхий эдийн засаг, нийгмийн хөгжил хангагдах юм.

Боловсролын ерөнхий хуулийн төслийн хүрээнд хийгдэх чухал асуудал бол боловсролын чанарын үнэлгээ, багш бэлтгэх тогтолцоог сайжруулах, мөн цахим боловсрол буюу зайн сургалтыг бий болгох зэргийг тусгаж өгөөд байна. Хуулийн амин сүнс бол багш бэлтгэх тогтолцоо. Өнөөдрийн байдлаар 40 сургуульд багш бэлтгэж байна. Багш бэлтгэх тогтолцоог сайжруулж, багш ажлын байран дээр тасралтгүй суралцах боломжоор хангах нь чухал. Дэлхийн 138 улс 12 жилийн тогтолцоотой байна. Энэ тогтолцоог мэргэжлийн сургалттай уялдуулж, бүх хүүхдийг 12 жилийн тогтолцоотой болгоно. Үүнээс гадна үр дүнд суурилсан, чанар дээр үндэслэсэн санхүүжилтийн тогтолцоог бий болгохоор хуулийн төсөлд тусгаад байгаа.

Ажлын хэсгийн гишүүд боловсролын байгууллага ашгийн төлөө болон ашгийн бус байх, сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад 3 настайгаас нь авах, ерөнхий боловсролын 12 жилийн тогтолцоог бүх нийтээр байх, боловсролын байгууллагын удирдлагын томилгоо, хоёр дахь хэл англи хэл байх, дээд боловсролын сургалтын асуудал зэрэг олон асуудлаар нухацтай ярилцлаа. Уулзалтад Монгол Улсын Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэ оролцож, боловсролын эрх зүйн шинэчлэлийн асуудлаар санал хэллээ.

Эх сурвалж: Боловсрол, Шинжлэх Ухааны Яам 

Холбоотой мэдээ