Үйлчилгээ

Сургалт, үйлчилгээ:

 1. Бизнесийн сургалт, зөвөлгөө, бизнес төлөвлөлт

 2. Зах зээлийн зөвлөх үйлчилгээ

 3. Технологийн зөвөлгөө (менторууд)

 4. Оюуны өмчийн менежментийн сургалт

 5. Хуулийн зөвөлгөө  (компанийн дүрэм, худалдах, худалдан авах гэрээ, хувьцаа)

 6. Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн үйлчилгээ

 7. Бизнесийн зуучлал (хөрөнгө оруулагч нарт танилцуулах)

 8. Маркетингийн уулзалт (хэрэглэгч нарт танилцуулах)

 9. Гадаад, дотоодын үзэсгэлэнд оролцох зэрэг сурталчилгаа

 10. Туршилтын үйлдвэр, цех


Чиглэл:

 • Мэдээллийн технологи

 • Дизайн (хувцасны дизайн, сав баглаа боодол, архитектур);

 • Кино үйлдвэрлэл, сурталчилгаа, тв нэвтрүүлэг

 • Үндэсний онцлог бүхий уламжлалт мэдлэгийг ашиглах технологиуд (тоглоом, сийлбэр, модон урлан)

 • Мал аж ахуйн технологи

 • Уламжлалт анагаах ухаан

 • Ховор эмийн ургамал судлал

Инкубаторт аж ахуй нэгжүүд 3 үе шатыг дамжин бойжино.

 1. Бойжих хугацаа 0.5-2.5 жил

 2. Шинэ санааны төслөө хэрэгжүүлэх, загвар бүтээгдэхүүн гаргах - 6 сар хүртэл

 3. Загвар бүтээгдэхүүнээ зах зээлд нэвтрүүлэн хөгжүүлэх – 2 жил хүртэл

 • Элсэлтийн бүртгэл

 • Сонгон шалгаруулалт

 • Хөгжил

 • Тогтовортой хөгжил

 • Төгсөлт