ТӨВ АЗИЙН ИХ СУРГУУЛИУДЫН ОЮУТНЫ CТАРТАП ГЕНЕРАТОР ХӨТӨЛБӨРИЙН БҮРТГЭЛ ЭХЭЛЛЭЭ

Мэдээ | Шинэ мэдээ, мэдээлэл
2022-12-15 15:14:00

Төв азийн их сургуулиудын cтартап генератор хөтөлбөр нь эрүүл мэнд, байгаль орчин, хөдөлмөрийн салбарын нийгмийн болон аж ахуй нэгжийн бодит асуудлуудыг шийдвэрлэх замаар практик, бизнес эрхлэх, зөөлөн ур чадварыг хөгжүүлэх их сургуулиудын бүтэн цагийн оюутнуудын дундах өрсөлдөөнт инновацын тэмцээн юм.  Хөтөлбөрийн хүрээнд Цахиурын хөндий болон CAREC бүсийн олон улсын мэргэжилтнүүд оролцогчдод цуврал воркшоп, заавар зөвлөгөө өгөх ба хөтөлбөрийн төгсгөлд шилдэг оролцогчдод мөнгөн шагнал, сертификат олгох юм.

Хөтөлбөрт оролцсоноор:

  • Бодит амьдралд тулгарч буй сорилтод бизнест чиглэсэн шийдлүүдийг бий болгох замаар практик ур чадвар эзэмших;
  • Бизнес эрхлэгчид, хөрөнгө оруулагчид, сургагч багш нар болон бусад стартап экосистемийн оролцогч талуудтай холбогдох;
  • Санаагаа хэрэгжүүлэхэд зориулсан санхүүгийн дэмжлэг авах;
  • Цахиурын хөндий болон олон улсын мэргэжилтнүүдээс цуврал семинар заавар зөвлөгөө авах;
  • CAREC-ийн 10 орны оюутнуудтай хамтран ажиллаж олон улсын туршлага хуримтлуулах.

Зорилтот оролцогчид: CAREC-ийн орнуудын их, дээд сургуулиудын бүх чиглэлээр суралцаж буй оюутнууд ба эдгээрийн дор хаяж аль нэг улсын иргэншилтэй байх.

Оролцогч улсууд: Азербайжан, БНХАУ, Казахстан, Киргизстан, Монгол, Пакистан, Тажикстан, Туркменистан, Узбекистан.

Явагдах хэл: Ангил хэл

Шагнал:

1-р байр 5000 ам.доллар

2-р байр 2000 ам.доллар

3-р байр 1000 ам.доллар

Тусгай байр 1000 ам.доллар

Хөтөлбөрийн хугацаа:

Бүртгэл 2022.12.15-2023.02.01

Бэлтгэл воркшоп 2022.12.20-27

Стартап санааг хөгжүүлэх 2023.02.02-2023.03.15

Дэмо дэй 2023.03.29

Бүртгэл, дэлгэрэнгүй мэдээллийг: https://challenges.adb.org/en/challenges/carec-university-startup-generator-2023?lang=en

Эх сурвалж: БШУЯ

Холбоотой мэдээ