Эрхэм зорилго, чиг үүрэг

Бидний эрхэм зорилго нь аж үйлдвэр, судалгаа шинжилгээ, технологийг хөгжүүлэх Шинжлэх ухааны парк шинээр байгуулах, инновацийн эко орчин бүрдүүлэхэд оршино. Тус “Шинжлэх ухааны паркийн захиргаа” шинжлэх ухаан, технологи, үйлдвэрлэлийн нэгдэл нь Монгол Улсад өндөр технологийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, шинжлэх ухааны паркийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах үндсэн чиг үүрэгтэйгээр ажиллах юм.