Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/scienceparkgov/public_html/en/index.php on line 47


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/scienceparkgov/public_html/en/index.php on line 48

About Us

Science Park

Шинжлэх ухаан технологийн тухай хуулийн 6.1.7, 11.2.3, Инновацийн тухай хуулийн 6.1.8, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 5-д заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 1 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 19 дугаар тогтоолоор “Шинжлэх ухааны паркийн захиргаа” шинжлэх ухаан, технологи, үйлдвэрлэлийн нэгдэл байгуулагдсан. Тус “Шинжлэх ухааны паркийн захиргаа” шинжлэх ухаан, технологи, үйлдвэрлэлийн нэгдэл нь Монгол Улсад өндөр технологийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, шинжлэх ухааны паркийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах үндсэн чиг үүрэгтэйгээр ажиллах юм.

Facts

0

Иргэд

0

Бүтээн байгуулалт

0

Эрдэмтэд

0

Ажлын алба

Science News

Хамтран ажиллахыг урьж байна

Хамтран ажиллахыг урьж байна Боловсрол, шинжлэх ухааны яам, Шинжлэх ухааны паркийн захиргаанаас шинжлэх ухаан, технологийн салбарт инновацийн үйл ажиллагаа болон технологи дамжуулалтын үйл явцад оролцогч байгууллагуудад тулгамдаж буй асуудлыг дэмжих ажлыг 2023 онд зохион байгуулахаар төлөвлөсөн бөгөөд тус чиглэлээр хамтран ажиллах сонирхолтой дээрх байгууллагуудаас хамтран ажиллах санал хүлээн авч байна

“Тогтвортой хөгжлийг дэмжсэн шинжлэх ухаан, технологи, инновацийн паркуудыг хөгжүүлэх нь: бодлогын болон мэргэжлийн экспертүүдийг бэлтгэх” төслийг хэрэгжүүлэхээр боллоо

Боловсрол Шинжлэх Ухааны Яам болон Шинжлэх ухааны паркийн захиргаанаас НҮБ-ын Худалдаа Хөгжлийн Бага хурал (UNCTAD) байгууллагатай хамтран “Тогтвортой хөгжлийг дэмжсэн шинжлэх ухаан, технологи, инновацийн паркуудыг хөгжүүлэх нь: бодлогын болон мэргэжлийн экспертүүдийг бэлтгэх” төслийг хэрэгжүүлэхээр боллоо.

“Pitch to Partnership: Unlocking Mongolia-Korea Market Entry” арга хэмжээг амжилттай зохион байгууллаа.

ШУПЗ нь 2023 оны 6 дугаар сарын 20-ны өдөр БНСУ-ын Daejeon хотын “Бүтээлч эдийн засаг, инновацын төв (CCEI)”-тэй харилцан ойлголцлын санамж бичиг үзэглэсэн билээ.